แนะนำศูนย์

แนะนำศูนย์

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 เป็นหนึ่งในเจ็ดสำนักงานภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น

ข่าวจาก BOI

ประชาสัมพันธ์ /ข่าว งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ