บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กับ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี

26 มกราคม 2567
 
      วันที่ 26 มกราคม 2567  เวลา 09.00 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี ในการร่วมมือดำเนินงาน University Project เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา การศึกษาดูงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมอันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแก่นักศึกษาในรูบแบบต่างๆ การจัดกิจกรรม แสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม สู่สาธารณชน โดยบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะได้สนับสนุนพื้นที่ ในการโปรโมทและจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ University Project : SRU Soft Power 2024 ซึ่งจะจัดขั้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สุราษฎร์ธานี Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล สุราษฎร์ธานี โดยภายในงานมีการแสดงผลงานด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ การเสวนา จับเข่าคุยเฟื่อง เรื่อง RAIการแสดง แสง สี เสียง การเชิดสิงโตรับเทศกาลตรุษจีน การแสดงมวยไชยาและดนตรี และการออกร้านสาธิต จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป