ข่าวจาก BOI

บีโอไอส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 02 ธันวาคม 2565

Data is empty

มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตแบบครบวงจร Relocation Program กระตุ้นให้เกิดการย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยแบบครบวงจร 30 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

มาตรการกระตุ้นการลงทุนในระยะฟื้นฟูเศรษฐกิจ 25 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 18 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ 09 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 07 พฤศจิกายน 2565

Data is empty

หน้า 1 / 18