ข่าวจาก BOI

ซับคอนไทยแลนด์ต่อยอดอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถและการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย 06 พฤษภาคม 2565

Data is empty

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 06 พฤษภาคม 2565

Data is empty

มติบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 07 เมษายน 2565

Data is empty

e-Journal ปีที่ 05 I ฉบับที่ 1 I 2565 17 มีนาคม 2565

Data is empty

บีโอไอปรับมาตรการส่งเสริมลงทุนภาคเกษตร ผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาค 02 กุมภาพันธ์ 2565

Data is empty

"บีโอไอ" ประสบความสำเร็จ จากการจัดงาน SUBCON Thailand 2021 ที่ผ่านมา เตรียมต่อยอดความสำเร็จสู่ปี 2022 ที่กำลังจะจัดขึ้นในเร็วๆนี้ 01 กุมภาพันธ์ 2565

Data is empty

หน้า 1 / 15