คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : FAQ 108 คำถามกับงานส่งเสริมการลงทุน

คำตอบ :  เว็บไซต์ BOI    ในส่วนของ    http://faq108.co.th/
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ใช้เป็นความรู้เบื้องต้นในการติดต่องาน BOI

*** กรณีที่ต้องการข้อมูลที่เป็นทางการ กรุณาติดต่อสอบถามจาก BOI ได้โดยตรง