ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

บีโอไอ-สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด ส่งมอบถุงมือ ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง 21 เมษายน 2563

Data is empty

ติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 20 เมษายน 2563

Data is empty

เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI 08 มกราคม 2563

Data is empty

Single Window for Visa and Work Permit 63 31 ตุลาคม 2562

Data is empty

พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย 29 พฤษภาคม 2562

Data is empty

BOI ขอความร่วมมืองดกล่องโฟม ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก 29 มีนาคม 2562

Data is empty

หน้า 3 / 4