ภาพกิจกรรมงานอบรม งานสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ภาพกิจกรรม การขออนุญาตเปิดดำเนินการสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมทั่วไป 01 กรกฎาคม 2563

Data is empty

ภาพกิจกรรม e-tax 09 มิถุนายน 2563

Data is empty

บีโอไอ-สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท เซฟกลัฟ จำกัด ส่งมอบถุงมือ ให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง 21 เมษายน 2563

Data is empty

ติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 20 เมษายน 2563

Data is empty

เจาะลึก...การใช้สิทธิประโยชน์ BOI 08 มกราคม 2563

Data is empty

Single Window for Visa and Work Permit 63 31 ตุลาคม 2562

Data is empty

หน้า 3 / 5