บีโอไอสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บีโอไอชลบุรี บีโอไอสงขลา และบีโอไอพิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม “เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนเจรจาจับคู่ธุรกิจบนเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (สปป.ลาว - สาธารณรัฐประชาชนจีน) ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566

24 กรกฎาคม 2566
        เมื่อวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 นางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ และนางสาวธนัญนภัส  แสงเดช นำนักลงทุน ผู้ประกอบการ SMEs ไทย /Startup ไปสำรวจศักยภาพการค้าการลงทุนของพื้นที่จริงตามเส้นทาง R3A พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักลงทุนไทย ลาว และจีน เพื่อส่งเสริมการขยายธุรกิจการค้า การลงทุนของนักลงทุนไทย มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ กลุ่มอุตสาหกรรม BCG  โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รวม 38 คน
         โดยการนี้ ทางคณะฯ ได้สำรวจเส้นทางคมนาคมขนส่ง รถไฟความเร็วสูง สปป.ลาว - สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมธุรกิจ SME กลุ่ม บริษัท วิวมอลล์ จำกัด ใน สปป.ลาว เยี่ยมชม และฟังบรรยายสรุป เขตเศรษฐกิจพิเศษ “บ่อเต็นแดนงาม” (SEZ) เยี่ยมชมกิจการ บริษัท Pu’er Manya Coffee Estate จำกัด เป็นอุตสาหกรรมของระบบการปลูก การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ  เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เยี่ยมชมศูนย์อุตสาหกรรม Technology Property Trading Center Kunming และจัด Business Matching ระหว่างนักลงทุนไทย และนักลงทุนจีน ศึกษาศักยภาพการค้าการลงทุน และสำรวจตลาด Jin Ma Zheng Chang Fruits Market ตลาดค้าส่งผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง ที่รับผลไม้มาจากประเทศไทย