ผทภ.6 มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 กรกฎาคม 2566
         
        เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมมากกว่า 200 คน ในครั้งนี้มีการแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองร้อยเกาะเกมส์” รวมถึงโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 ราย