บีโอไอสุราษฎร์ฯ เยือน“ภูเก็ต(ไข่มุกแห่งอันดามัน)”

17 กรกฎาคม 2566
     
          จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมีพื้นที่   27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตรหรือ 356,271.25 ไร่ เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ยืนหนึ่ง ในเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ นับว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ที่มีหาดทรายสวยงามพร้อมน้ำทะเลที่ใสสะอาด และเกาะที่หลากหลายพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้เดินทางมาสัมผัส ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม