ประชาสัมพันธ์ /ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาและฝึกอบรมต่างๆ

ผทภ.6 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมชีวภาพ” ณ โรงแรม วังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08 มีนาคม 2567

Data is empty

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ขั้นตอนการทำงานระบบ eMT Online และขั้นตอนการเปิดดำเนินการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567

Data is empty

การยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ E-TAX วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567

Data is empty

ขั้นตอนการขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน University Project : SRU Soft Power 2024 13 กุมภาพันธ์ 2567

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ฯ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 22 มกราคม 2567

Data is empty

หน้า 1 / 2