ข่าวกิจกรรม สุราษฎร์ธานี

โครงการ “ชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” 09 พฤศจิกายน 2561

Data is empty

BOI กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น & SMEs 24 ตุลาคม 2561

Data is empty

e-Investment Promotion 02 พฤศจิกายน 2560

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “บีโอไอ & แนวทางไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” 20 กันยายน 2560

Data is empty

หน้า 3 / 3