ข่าวกิจกรรม สุราษฎร์ธานี

เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสผู้ประกอบการภาคใต้เชื่อมโยง SEZ สระแก้ว 12 ธันวาคม 2560

Data is empty

e-Investment Promotion 02 พฤศจิกายน 2560

Data is empty

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “บีโอไอ & แนวทางไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” 20 กันยายน 2560

Data is empty

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Single Window for Visa and Work Permit” 28 สิงหาคม 2560

Data is empty

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนผู้ประกอบการภาคใต้ และสร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคตะวันออก” 27 มิถุนายน 2560

Data is empty

หน้า 3 / 3