ข่าวสัมมนา /ประชุมหารือ /ศึกษาดูงาน/ออกบูธ

ผทภ.6 ร่วมประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบ Video Conference 09 เมษายน 2567

Data is empty

ผอ.บีโอไอสุราษฎร์ฯ ได้รับเกียรติบรรยายในงาน Walailak Investor Day 2024 มหกรรมแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 มีนาคม 2567

Data is empty

นางระเบียบ โสขะรัตน์ (ผทภ.6) ร่วมนำคณะผู้ประกอบการ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในกิจกรรม "สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ" 21 มีนาคม 2567

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กับ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขา สุราษฎร์ธานี 26 มกราคม 2567

Data is empty

นายอติบุตร เพ็ชรวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 26 ธันวาคม 2566

Data is empty

บีโอไอสุราษฎร์ฯ ต้อนรับคณะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ศึกษาดูงานในกิจกรรม "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน" 22 ธันวาคม 2566

Data is empty

หน้า 1 / 6