ข่าวจาก BOI

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ BOI 03 มกราคม 2561

Data is empty

ปรับปรุงระบบ E-INVESTMENT PROMOTION 17 ตุลาคม 2560

Data is empty

BOI กับการปรับโครงสร้างใหม่ 11 กันยายน 2560

Data is empty

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center: STC) 03 สิงหาคม 2560

Data is empty

ยื่นคำขอระบบงานขอรับการส่งเสริมการลงทุน 04 มกราคม 2560

Data is empty

โครงการขนาดใหญ่เตรียมลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ปตท.ขนส่งก๊าซทางท่อ – นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกว่า 7 พันไร่ 06 ธันวาคม 2559

Data is empty

หน้า 14 / 15