บีโอไอ เชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า AGROMEK 2018

16 กรกฎาคม 2561
บีโอไอ เชิญร่วมออกงานแสดงสินค้า AGROMEK 2018
ณ MCM Messecenter เมืองแฮร์นิง ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ย. 2561