ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “บีโอไอ & แนวทางไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

20 กันยายน 2560

           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “บีโอไอ & แนวทางไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อเผยแพร่ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
ท่านสนใจเข้าร่วมสัมมนา โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  12 ตุลาคม  2560 

          สอบถามเพิ่มเติมที่ นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น โทร. 0-7740-4603 ตามเอกสารแนบ     หนังสือเชิญ+กำหนดการ+แบบตอบรับ