โครงการขนาดใหญ่เตรียมลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท ปตท.ขนส่งก๊าซทางท่อ – นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกว่า 7 พันไร่

06 ธันวาคม 2559