นางรมย์รวี จันทรเสน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมิถุนายน 2567

01 กรกฎาคม 2567
        เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางรมย์รวี  จันทรเสน  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนมิถุนายน 2567 ในครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมของกิจกรรม ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2567 อาทิ การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ในระหว่างวันที่4 - 8 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร กิจกรรมรัฐพิธีในเดือนกรกฎาคม การรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร GI ระหว่างวันที่4 - 16 กรกฎาคม 2567 ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เน้นย้ำ ถึงการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีที่สำคัญของจังหวัด โดยกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยกันสนับสนุนเช่าบูชา วัตถุมงคลเพื่อตั้งกองทุนการขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป