ผู้อำนวยการ บีโอไอสุราษฎร์ฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

10 มิถุนายน 2567
        เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน           มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอาทิ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ ความคืบหน้าการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การรายงานความคืบหน้าการตั้งกองทุนเพื่อขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การนำเสนอผลการดำเนินการของเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำไชยา และความคืบหน้าการก่อสร้างสกายวอล์ค     
เขาท่าเพชร