ผู้อำนวยการ บีโอไอสุราษฎร์ฯ ได้ร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

09 พฤษภาคม 2567
       เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยนางสาวลภัสรดา ศรีชู พนักงานส่งเสริมการลงทุน เข้าร่วมประชุมการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และคณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC โดยมีนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานฯ
         ในการนี้ ผู้อำนวยการ ได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)  และข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ในที่ประชุมด้วย