บีโอไอสุราษฎร์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน University Project : SRU Soft Power 2024

13 กุมภาพันธ์ 2567
      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 16.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติให้ร่วมเปิดงาน กิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ภายใต้กิจกรรม University Project : SRU Soft Power 2024 ณ ลานด้านหน้าสุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัล สุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การเสวนา คุยเฟื่องเรื่อง RAI การแสดง ศิลปวัฒนธรรม มวยไชยา ดนตรีสากล การเชิดสิงโต การออกร้านสาธิต และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน