นายอติบุตร เพ็ชรวิศิษฐ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนธันวาคม 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 ธันวาคม 2566
         
           วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายอติบุตร เพ็ชรวิศิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนธันวาคม 2566 พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน กว่า 200 คน ในครั้งนี้มีการแจ้งให้เตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะช่วงคุมเข้ม ระหว่างวัน 29 ธันวาคม 2566 - 4 มกราคม 2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ณ ศาสนสถานใกล้บ้าน.