บีโอไอสุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรม กระตุ้นผู้ประกอบการภาคใต้ สู่ BCG เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมภาคใต้ เส้นทาง ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพฯ-ปทุมธานี มีผู้สนใจเดินทาง 30 คน

18 ธันวาคม 2566
        เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการบีโอไอสุราษฎร์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำทีมคณะผู้ประกอบการภาคใต้ ศึกษาดูงานใน กิจกรรม “แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภาคใต้แก้ไขปัญหาด้านการผลิต การจัดการของเสีย และด้านสิ่งแวดล้อม สู่ BCG” โดยเข้าเยี่ยมชมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้แนวคิด BCG ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการค้าการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำมาปรับใช้ในกิจการ                       ให้มีศักยภาพในการผลิต ตลอดจนแสวงหาโอกาสในการลงทุน บนเส้นทาง ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ-กรุงเทพฯ-ปทุมธานี มีผู้สนใจเดินทาง 30 คน รายละเอียดเพิ่มเติม