ผทภ.6 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ MIND:Your Industrial Power” พร้อมออกบูธประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการลงทุน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

06 ธันวาคม 2566
             วันที่ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา นางระเบียบ โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้” พร้อมร่วมเสวนา “แนวคิดและประสบการณ์” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ โดยมีนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา  นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด จำนวนกว่า 150 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม