บีโอไอสุราษฎร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท รอแยล อันดามัน ซีฟูด จำกัด ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ในพื้นที่จังหวัดระนอง

07 พฤศจิกายน 2566
             เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์มอบบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้กับนายโมมิน อ่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยล อันดามันซีฟูด จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ  16,200  ตัน   ที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง วัตถุดิบที่ใช้ในโครงการเป็นสัตว์น้ำในประเทศทั้งสิ้น เป็นการร่วมทุนไทยและเมียนมา มูลค่าการลงทุน 80 ล้านบาทเกิดการจ้างงาน 116 คน บริษัทได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา 5 ปี