ผทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนะนำตัวเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

30 ตุลาคม 2566
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.  นางระเบียบ  โสขะรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และรับมอบนโยบาย ข้อสั่งการประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค และ ส่วนกลางในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายอำเภอ ตลอดจน องค์กรอิสระของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 186 โดยประมาณ