บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพด้านปาล์มน้ำมัน และยางพารา ระหว่างกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย (BUILD) และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 กันยายน 2566
       
       เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ประชุมหารือการพัฒนาศักยภาพด้านปาล์มน้ำมัน และยางพารา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดยมี นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธาน ร่วมกับ BUILD และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี การทำงานร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบีไอไอ ที่ผ่านมาในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023 ประสบผลสำเร็จเนื่องด้วยทางบีโอไอ ได้เชิญผู้ประกอบการที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่ตอบโจทย์นักลงทุนในภาคใต้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือจาก BUILD ร่วมกันหาผู้ประกอบการเข้ามาร่วมงาน ซึ่งหน่วย BUILD ก็มีบทบาทหน้าที่ในด้านการจับคู่ธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้พบปะและหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  ซึ่งในขณะนี้ทาง BUILD ต้องการหาผู้ผลิตชิ้นส่วน
พาร์ติเคิลบอร์ดและ MDF ของไทย ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา หากสนใจสามารถส่งรายละเอียด และ Company Profile (PDF) ที่คุณธัญชนก เขียนนอก โทร 0 2553 8482                 อีเมล tanchanok@boi.go.th หรือติดต่อสอบถามผ่านทางบีโอไอสุราษฎร์ฯ