บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ร่วมเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการลงทุนในภาคใต้ ในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023 และนำคณะผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกระบี่

30 สิงหาคม 2566
          บีโอไอ สุราษฎร์ฯ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานมหกรรม SURAT THANI INDUSTRIAL FAIR 2023 งานมหกรรมด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ของภาคใต้ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี  ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2566
           โดยวันที่ 24 สิงหาคม 2566  เวลา 15.00 น. บีโอไอ สุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมประชุมพบปะหารือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ยางพาราภาคใต้สู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี นายชนินทร์  ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และบริษัทเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อน การลงทุนในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ให้เกิดเป็นคลัสเตอร์ไม้ยางพาราแบบครบวงจร  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม