ผทภ.6 มอบหมายให้นางระเบียบ โสขะรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 5/2566

27 กรกฎาคม 2566
       
          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางระเบียบ โสขะรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 5/2566  ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน  สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Onsite และ Online รวม 30 คน โดยประมาณ
          ที่ประชุมมีรายงานภาวะเศรษฐกิจภาพรวมและภาวะเศษฐกิจของจังหวัด การแข่งขันกีฬา TEQBALL TOUR 2023  ณ อ.เกาะสมุย  สรุปแผนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566-2570 และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC รวมถึงการจัดโครงการติดเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “ติวทั่วไทย พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน” อีกด้วย