ผทภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 4/2566

13 มิถุนายน 2566
         
           เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ครั้งที่ 4/2566  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายบันดาล
สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน  สำหรับครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง Onsite และ Online รวม 32 คน โดยประมาณ
          โดยการนี้ ผทภ.6 นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานและข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม) ได้รับทราบอีกด้วย และในครั้งนี้ กรอ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการประชุมหารือผลักดันโครงการท่าเรือสำราญและการสร้างท่าเรือฝั่ง