บีโอไอสุราษฎร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซานมู่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไม้ยางพาราอัดประสาน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

03 พฤษภาคม 2566

      วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางเรไร รักศิลปะกิจ มอบบัตรส่งเสริม ให้กับ MR.ZHOU YANFEL กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานมู่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในกิจการผลิตไม้ยางพาราอัดประสาน ประเภท 3.6 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน โดยได้รับสิทธิประโยชน์ในกลุ่ม B1 สถานที่ตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ผทภ.6 ได้ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังได้รับบัตรส่งเสริมอีกด้วย