ผทภ.6 เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม Workshop และบรรยาย “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน” พร้อม นางสาวลภัสรดา ศรีชู วิทยากรบรรยายร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

01 พฤษภาคม 2566

         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานกล่าวเปิดอบรม Workshop  และบรรยาย “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน” พร้อมนางสาวลภัสรดา ศรีชู วิทยากรบรรยายร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) การจัดอบรมดังกล่าวแบ่งเป็นภาคเช้า บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ภาคบ่าย มีการจัดกลุ่ม Workshop ตามประเภทกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเปิดดำเนินการ โดยมีบริษัทกลุ่มเป้าหมายที่ครบกำหนดเปิดดำเนินการ จำนวน  14 บริษัท และมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น  22 คน