ผทภ.6 มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น และนางสาวธนัญนภัส แสงเดช เจ้าหน้าที่ ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 เมษายน 2566
         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ พรหมทองนุ่น และนางสาวธนัญนภัส  แสงเดช เจ้าหน้าที่ศทภ.6 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายนันธวัช  เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 190 คน  การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งเชิญชวนหน่วยงานจัดกิจกรรมรัฐพิธีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2566  กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566   ททท.สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จับมือ มิชลินด์ ไกด์ ประเทศไทย ปักหมุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่เมืองใหม่ ของคู่มือ The Michelin Goide Thailand 2024 ด้านอาหารถิ่นรสเลิศ โดย ททท.จัดกิจกรรม Chef’s Talk ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี