บีโอไอสุราษฎร์ฯ เยือน “เมืองคอน”มนต์เสน่ห์แห่งภาคใต้ V.2

31 มีนาคม 2566
     
           บีโอไอ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจยังไม่คุ้นหูมากนัก ผอ.บีโอไอสุราษฎร์ฯ จึงเล็งเห็นว่าจะทำอย่างไร ให้ “บีโอไอ”เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กไปถึงรายใหญ่ๆ ทั้งนี้บีโอไอ
สุราษฎร์ฯ ได้มีโอกาสร่วมออกบูธกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องปทุมลาภ 1-5 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่า บีโอไอคืออะไร
บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านใดบ้าง ซึ่งในงาน ได้พบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ เช่น บ้านแหลมโฮมสเตย์, วันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต และในส่วนของผู้ประกอบการ
ที่ได้รับการส่งเสริมอย่างบริษัท ช. เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ที่ยังคงมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้บีโอไอ
สุราษฎร์ต้องเดินหน้าประชาสัมพันธ์ นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ให้แก่ผู้ประกอบการได้เข้าใจมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม