นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ศทภ.6 (สุราษฎร์ธานี) สร้างเครือข่ายและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 มีนาคม 2566

           เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 09.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ ศทภ.6 (สุราษฎร์ธานี)ได้ประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ,ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
          โดยการนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)  ได้ให้คำปรึกษา บริษัท ช.เกษตร รุ่งเรือง จำกัด ผู้ประกอบกิจการขยายพันธุ์สุกร ตามมาตรการสิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs พร้อมประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน ในมาตรการอื่นๆ ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริษัท ช. เกษตร รุ่งเรือง จำกัด และให้คำปรึกษา วันมอร์ ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต ผู้ประกอบการแปรรูปโกโก้ ตามมาตรการสิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ณ ร้าน วันมอร์ ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี คุณสวรรพิศา จงเพิ่มวัฒนะผล กรรมการผู้จัดการบริษัท ช.เกษตร รุ่งเรือง จำกัด, คุณสิทธิพันธุ์ ปิติเจริญกิจ ประธาน คพอ. จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณจิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร เจ้าของกิจการ วันมอร์ ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต ให้การต้อนรับทางคณะบีโอไอสุราษฎร์ธานี