ผทภ.6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ และเจ้าหน้าที่ศทภ.6 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมออกบูธกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2566
                    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน    ระดับชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกบูธกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในกิจกรรมเปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566 ณ ห้องปทุมลาภ 1-5 ชั้น 2 โรงแรม เดอะทวินโลตัส นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
                    โดยการนี้ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)  ได้ร่วมเปิดบูธ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) มีผู้ประกอบการเยี่ยมชมบูธ และขอรับคำปรึกษา มากกว่า 60 ราย