บีโอไอสุราษฎร์ฯ เยือน “เมืองกระบี่”เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก

22 มีนาคม 2566

       
               นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 และนายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกัน จัดงานเสวนา “BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ไร่ตะวันหวาน จังหวัดกระบี่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม