ผทภ.6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

16 มีนาคม 2566
         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางเรไร รักศิลปกิจ  ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 มอบหมายให้นางสังวรณ์ สุขสำราญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
          โดยการนี้  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6  เป็นหนึ่งในคณะกรรมการการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีภาครัฐ ( GD Catalog ) และได้นำเสนอ ข้อมูลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ตลอดร่วมพิจารณาเห็นชอบ Template ประเด็น Pain Point : ยางพารา