ผทภ.6 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)

13 มีนาคม 2566
         
      เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางเรไร รักศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน
      ผทภ.6 ได้นำเสนอ ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ SEC ให้แก่ที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วย