BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

03 มีนาคม 2566
           เมื่อ วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ เดินทางสู่ภาคใต้ พบปะหารือ เยี่ยมกิจการ และเสวนาร่วมกับภาคเอกชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในงาน “BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่”
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายส่งเสริมการลงทุน 9 มาตรการใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโดย บีโอไอ (สงขลา),บีโอไอ(สุราษฏร์ธานี) และสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ มีสมาชิกภาคเอกชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เข้าเยี่ยมชมบริษัท ตรังเวชกิจ จำกัด และพบปะหารือภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตรัง
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เสวนาเรื่อง “BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ 14 จังหวัด
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เสวนาเรื่อง “BOI ชูมาตรการใหม่ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี