ขอถวายพระพร

15 ธันวาคม 2565
ขอถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน