มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานการผลิตแบบครบวงจร Relocation Program กระตุ้นให้เกิดการย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยแบบครบวงจร

30 พฤศจิกายน 2565