งานสัมมนาประชาสัมพันธ์ "มาตรการ Long-term Resident (LTR) Visa" 26 สิงหาคม 2565

30 สิงหาคม 2565
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ได้จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ “วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย Long-term Resident Visa(LTR)” ที่โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ และนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวเปิดสัมมนา พร้อมด้วย นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายสุขแจนซิงห์ เศรษฐี รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานด้วย