งานสัมมนา เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น.

10 พฤษภาคม 2565

        บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 1-7 และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย หรือบีโอไอฮานอย   จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”   ในวันพฤหัสบดีที่   26 พฤษภาคม 2565    13.00 - 15.45 น.
 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
        เพื่อสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตรในเวียดนาม และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทย  ให้มีโอกาสขยายธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
        พร้อมดึงสถาบันการเงิน SCB และ EXIM BANK ร่วมอภิปรายอัพเดทมาตรการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม
         รวมถึงเชิญสองบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวียดนาม
        ได้แก่ บริษัท Central Retail Vietnam และ SCG Cement-Building Materials Vietnam มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่นักลงทุนที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

        ผู้สนใจลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RXoEXmpVTuOOYvj4lBY7pQ
               (หรือสแกน QR Code ในโบรชัวร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
คุณวีรพล จันโททัย  
โทร 02 553 8111 ต่อ 6178
คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร
 โทร 02 553 8111 ต่อ 8399
อีเมล์ ecosystem@boi.go.th