นโยบายส่งเสริมการลงทุนและแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ & การใช้สิทธิและประโยชน์

06 มกราคม 2565


เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (บีโอไอ สุราษฎร์ธานี) จัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการลงทุนและแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ & การใช้สิทธิและประโยชน์” ให้กับนักลงทุน เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการยื่นใช้สิทธิและประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากนายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยาย ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 129 คน
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ