ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ บีโอไอขอความร่วมมือ "งดรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ

14 ธันวาคม 2564