บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ ประเด็น : ความน่าสนใจของงาน SUBCON Thailand Virtual Edition จัดขึ้นในวันที่ 20-27 กันยายนนี้

21 กันยายน 2564
 บีโอไอเชิญรับฟังสัมภาษณ์พิเศษ คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี  รองเลขาธิการ บีโอไอ 

  ประเด็น : ความน่าสนใจของงาน SUBCON Thailand Virtual Edition จัดขึ้นในวันที่ 20-27 กันยายนนี้ 
ในรายการคุยกันเช้านี้ FM106   

 Click ดูรายละเอียดตาม Link https://www.facebook.com/boithailandnews/videos/222244743275248 


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
- 0 2553 8111
- head@boi.go.th
- www.boi.go.th
-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ