ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ”

09 กันยายน 2564

พลาดแล้ว อาจเสียดาย!!!  กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน (กพท.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ เพิ่มวัคซีนให้เศรษฐกิจภูมิภาคกับบีโอไอ” ในงาน SUBCON Thailand Virtual Edition วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน Zoom จุดรวมพล..จุดประกายความคิด..เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับกิจการยอดนิยมจากทั้ง 4 กอง เพื่อเตรียมยื่นขอ

บีโอไออย่างไรให้ไปแบบไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิจการแปรรูปอาหาร การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ Robot Arm การติดแผง Solar Roof Top กิจการโรงไฟฟ้า โรงกำจัดขยะ และกิจการดิจิทัลที่ปรับโฉมรูปแบบใหม่จะเป็นอย่างไร ช่วงสัมมนา : เพิ่มประสิทธิภาพกับบีโอไอด้วยระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ แผงโซล่าร์ และการขอส่งเสริมดิจิทัล ขออย่างไรให้ได้ปังๆ โดยวิทยากรของบีโอไอ

o   คุณพิรญาณ์ แก้วสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 1 อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และการแพทย์

o   คุณวุฒิ สุทธเสถียร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

o   คุณนัฐพันธ์ นีละไพจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

o   คุณศุภนารี โพธิ์อ่อง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ผู้แทนกองส่งเสริมการลงทุน 4  อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์ และบริการที่มีมูลค่าสูง

และช่วงการอภิปราย : ร่วมแชร์นวัตกรรมความคิด ปรับเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างไรให้รอด โดยวิทยาการทั้งจากภาครัฐและเอกชน

o   คุณชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

o   ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

o   คุณศักดา สารพัดวิทยา รองนายกสมาคม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

o   คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด / สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA)

o   คุณมนตรี สันติลักขณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด

สนใจลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) https://forms.gle/Tq3G7EFZegrxWayc6 หรือสแกน QR Code  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02-553-8111 ecosystem@boi.go.th

คุณวีรพล เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th  คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th

 

คุณจิตติมา เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th