ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)” วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.20-17.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

08 กรกฎาคม 2564
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน บีโอไอ ขอเชิญร่วมการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ (ใครว่ายาก)” 
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
  เวลา 13.20-17.30 น.
  ผ่านโปรแกรม Zoom
สนใจลงทะเบียนได้ที่  https://qrgo.page.link/h9EMT
หรือสแกน QR Code 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน โทร 02-553-8111
ecosystem@boi.go.th
 คุณวีรพล เบอร์ต่อ 6178 weeraphon@boi.go.th 
คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 8399 prapassorn@boi.go.th 
คุณจิตติมา เบอร์ต่อ 8207 jittima@boi.go.th 
ไม่มีค่าใช้จ่าย