เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ เลขาธิการบีโอไอ ประเด็น ทิศทางการลงทุนไทยปี 64 และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

25 มกราคม 2564

บีโอไอ  เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ
คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์
เลขาธิการบีโอไอ
ประเด็น...ทิศทางการลงทุนไทยปี 64
และแนวโน้มการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการเคลียร์คัดชัดเจน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
วันที่ 25 และ 26 มกราคม 2564
เวลา 16.30 – 16.55 น.


"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 0 2553 8111 กด 1
 head@boi.go.th
 www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ