สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

14 มกราคม 2564
       สิทธิประโยชน์มาตรการกระตุ้นลงทุนปี 2564
     เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเร็วในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 เงื่อนไขสำคัญ
   - ต้องอยู่ในกิจการเป้าหมายที่กำหนด (กิจการกลุ่ม A1 - A3)
     (bank) ต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดินและทุนหมุนเวียน)
     ภายใน 12 เดือนหลังออกบัตรส่งเสริม
 -  ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในขั้นตอนการตอบรับให้การส่งเสริมและการออกบัตรส่งเสริม
 -  รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติมจาก
    เกณฑ์ปกติ
 - ใช้สำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่ยื่นตั้งแต่วันทำการแรกถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

  ขณะนี้มาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดทำประกาศฯ
หากมีรายละเอียดคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
-
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"
 - 0 2553 8111 กด 1
 -  head@boi.go.th
 -  www.boi.go.th
 - ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ