บีโอไอสุราษฎร์ธานี ออกบูธ โครงการ EXIM MOBILE CLINIC

12 ตุลาคม 2563
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 บีโอไอ
ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมออกบูธ โครงการ EXIM MOBILE CLINIC
จัดโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี